Ga naar de inhoud

Privacybeleid

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Persoonsgegevens die Domeinnaam-winkel.nl verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt:

Registratie om te kopen,verkopen of overname:

Inschrijving per e-mail

Voor Particulier:

 • E-mail adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je vrijwillig en optioneel verstrekt.

Voor Zakelijk:

 • Bedrijfsnaam
 • BTW nummer
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Postcode & vestigingsadres
 • Vestingsland
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je vrijwillig en optioneel verstrekt.

Persoonsgegevens minderjarige

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het dit contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Domeinnaam-winkel.nl uw persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Registratie om een koop of verkoop vast te leggen:

We gebruiken je gegevens:

 • Voor vastlegging in ons financieel systeem.

We gebruiken je E-mail adres:

 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om een eventuele nieuwsbrief te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.q
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om je account op te zoeken op moment je daar vragen over hebt.
 • Om je van dienst te kunnen zijn zodra je vragen hebt
 • Om berichten door te sturen van bezoekers die via ‘contact’ contact op willen nemen.

We gebruiken je IP-adres:

 • Voor het vinden van je profiel wanneer je bijvoorbeeld je e-mail adres niet meer weet.
 • Om het IP-adres te blokkeren indien er misbruik van onze diensten word gemaakt.

We gebruiken gegevens over jouw activiteiten op onze website voor

Op het moment dat er dingen misgaan. Om het IP-adres te blokkeren indien er misbruik van onze diensten word gemaakt.

Bedrijven

Uw N.A.W. gegevens zoals vermeld in het kopje hierboven ‘Persoonsgegevens die Domeinnaam-winkel.nl verwerkt’ – ‘Voor Zakelijk’ gebruiken we voor:

 • Het aanmaken van facturen voor diensten die zijn afgenomen.
 • Telefoonnummer bij eventueel contact indien gewenst door klant.

Geautomatiseerde besluitvormingen & profilering

Domeinnaam-winkel.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen/ algoritmes die nadelige gevolgen kunnen hebben voor alle gebruikers van onze website.

Hoe lang bewaart Domeinnaam-winkel.nl persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen via het dit contactformulier.

Delen van persoonsgegevens

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. (denk aan een accountant bv.) Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien een adverteerder een unieke link ontvangen heeft van een adviseur/ aanbrenger, krijgt de adviseur/ aanbrenger beperkt inzage over het totale uitgavepatroon als bewijs van zijn/ haar bewezen promotie diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Domeinnaam-winkel.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons via het dit contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Domeinnaam-winkel.nl persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het dit contactformulier. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Alle computers/ laptops waar we mee werken zijn uitgerust van een firewall een virusscanner.
 • We versturen jouw gegevens met uitzondering van startpagina’s (subdomeinen die niet met ‘www’ beginnen) alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het groene hangslotje.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Domeinnaam-winkel.nl gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. In sommige gevallen gebruiken we 4 soorten cookies en sommige enkele van onderstaande 4:

Noodzakelijke cookies

Deze dienen puur technisch gezien om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt.

Cookies voor de statistieken

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Adverteerders (denk bv. aan google adsense) plaatsen op Domeinnaam-winkel.nl promotionele content. Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen.

Voorkeur cookies

Voorkeur cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden.

Marketing cookies

Marketing cookies houden je surfgedrag bij. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Bij toestemming en in geval je geen cookies kunt vinden van ons; Er zijn tevens veel pagina’s binnen Domeinnaam-winkel.nl die geen enkele cookies plaatst. Het kan dus voorkomen dat u soms toestemming geeft terwijl er geen cookies worden geplaatst.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome,  Internet ExplorerFirefox en  Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van Domeinnaam-winkel.nl gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Volgens de wet mogen wij direct cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door services of embeds van derden die in onze content worden weergegeven.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Laatste wijzigingen

Deze pagina is het voor het laatst gewijzigd op 01-01-2024